Digitalisering av radiografistudiet

Radiografi er læren om å fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom egnet bildemateriale i den hensikt å oppdage, eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Dette innebærer også at radiografene må kunne forstå bildene de tar, og handle ut fra pasientens behov.

Kunnskapsutvikling og digitalisering med bruk av nevrale nettverk er i ferd med å endre fagfeltet slik at radiografer og andre kan utvide sitt bidrag og spille en større rolle i framtida.

Studiet er bygget opp med en kombinasjon av teoriundervisning og perioder med praksis innenfor radiografens arbeidsområde.

Studiet som helhet blir nå digitalisert i tråd med PISA-modellen.

Arbeidet med digitalisering av radiografi-studiet ved HiO(A) strekker seg tilbake til PedIT-ptosjektet (1998-2005) og tidligere. Rundy århundreskiftet baserte en seg da på PedIT-modellen for digitale læreverk. Den har viktige fellestrekk med Open edX-arkitekturen.

I 2014-17 utviklet vi en mer helhetlig pedagogisk tilnærming i PISA-modellen. Vi fikk midler til dette da eCampus-prosjektet ble avviklet og ressursene der ble frigjort Samtidig fikk vi støtte i to år fra Norgesuniversitetet.

De siste åra har en utviklet nye emner med særlig vekt på master i tolkning av røntgenbilder i samarbeid med flere radiografutdanninger i landet.

Flere andre kurs har blitt og blir nå digitalisert. Se liste over utviklingsprosjekter og med de ansvarlige til høyre.

Radiografistudiet spiller i dag en ledende rolle institusjonelt og nasjonalt innen helhetlig digitalisering av utdanningstilbud.

 • RAD 1200 (Anatomi og fysiologi) 10 stp
  • Kari Gerhardsen Vikestad (redaktør, emneansvarlig)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
 • RAD 1100 (Strålefysikk) 10 stp
 • RAD 1000 (Helseprofesjonenes grunnlag) 10 stp
 • RAD 1300 (Grunnleggende radiografi) 10 stp
 • RADPRA1 (Billeddiagnostisk praksis) 10 stp
 • RADME Legemiddelregning) 1 stp
  • Vanja Hårsaker (redaktør)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
 • RAD 1410 (Kliniske og medisinske fag) 9 stp
  • Ingrid Jannicka Åmdal (redaktør)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
 • RADPRA 2 (Klinisk praksis) 10 stp
 • RAD
 • (diverse emner) 20 stp
 • Radiografihåndboka
  • Linda Hammerstrøm (redaktør)
  • Tone Strømme Johannesen (redaktør)
  • Gabi Høium Hurlen  (medieredaktør)
 • RAD2000/1200/
  • Strålevern 
   • Anita Reitan (redaktør)
   • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
  • Strålebiologi workshop 1/4
   • Berit Bø (redaktør)
   • Anne Gullhaug (redaktør)
   • Eric Sundquist (redaktør)
   • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør
 • RAD 2100 (diverse emner) 10 stp
  • Stråleterapi (1/4)
   • Kine Berget
  • Angiografi (1/4)
   • Borgny
  • Nukleærmedisin 1/4
   • Vanja Hårsaker (redaktør)
   • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
  • Mammografi 1/4
   • Gunvor Gipling Wåde
   • Solveig Hofvind
   • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
 • Studieveiledning: Skrive bacheloroppgave
  • Safora Johansen (redaktør)
  • Lene Berge Holm (redaktør)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
 • RATOB
  • Kari Gerhardsen Vikestad (redaktør)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
 • Masteremne, CT
  • Kari Gerhardsen Vikestad (redaktør)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
 • ViS – Videreutdanning i stråleterapi
  • Berit Bø, Anna Gullhaug (redaktører)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)