Nukleærmedisin

 • Nukleærmedisin
  • Introduksjon
  • velkommen
  • Hva er nukleærmedisin?
 • Det starter med det minste av det minste….
  • Strålefysikk
  • Stråledoser
 • Radiofarmaka
  • Radionuklider
  • Hotlab
 • Detektorer og bildedanning
  • PET-scanner
  • Gammakamera
 • Undersøkelser med gammakamera
  • Myocardscintigrafi
  • Renografi
  • Skjelettscintigrafi
 • PET-undersøkelse
  • 18-FDG PET
 • Doseberegning og radioaktivt avfall
  • Aktivitet og doseberegninger
  • Radioaktivt avfal