Digitalisering av radiografistudiet

Radiografi er læren om å fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom egnet bildemateriale i den hensikt å oppdage, eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Dette innebærer også at radiografene må kunne forstå bildene de tar, og handle ut fra pasientens behov.

Kunnskapsutvikling og digitalisering med bruk av nevrale nettverk er i ferd med å endre fagfeltet slik at radiografer og andre kan utvide sitt bidrag og spille en større rolle i framtida.

Studiet er bygget opp med en kombinasjon av teoriundervisning og perioder med praksis innenfor radiografens arbeidsområde.

Studiet som helhet blir nå digitalisert i tråd med PISA-modellen:

På den positive siden trekker OsloMet særlig fram bachelorprogrammet i radiografi. Dette programmet har i 2017 en solid forbedring fra tidligere år når det gjelder studentens opplevde læringsutbytte og generelle tilfredshet med studieprogrammet, heter det i pressemeldingen. Khrono 12.02.2018

Arbeidet med digitalisering av radiografi-studiet ved HiO(A) strekker seg tilbake til PedIT-prosjektet (1998-2005) og tidligere. Rundt århundreskiftet baserte en seg da på PedIT-modellen for digitale læreverk. Den har viktige fellestrekk med Open edX-arkitekturen.

I 2014-17 utviklet vi en mer helhetlig pedagogisk tilnærming i PISA-modellen. Vi fikk midler til dette da eCampus-prosjektet ble avviklet og ressursene der ble frigjort Samtidig fikk vi støtte i to år fra Norgesuniversitetet.

De siste åra har en utviklet nye emner med særlig vekt på master i tolkning av røntgenbilder i samarbeid med flere radiografutdanninger i landet.

Flere andre kurs har blitt og blir nå digitalisert. Se liste over utviklingsprosjekter med de ansvarlige til høyre.

Radiografistudiet spiller i dag en tydelig rolle institusjonelt og nasjonalt innen digitalisering av utdanningstilbud.

Nasjonale initiativ

Vi vil utvikle samarbeid med andre radiografutdanninger i Norge for å dele på ressurser og erfaringer.

 •  RAD 1200 (Anatomi og fysiologi) 10 stp
  • Kari Gerhardsen Vikestad (redaktør, emneansvarlig)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
 • RAD 1100 (Strålefysikk) 10 stp
 • RAD 1000 (Helseprofesjonenes grunnlag) 10 stp
 • RAD 1300 (Grunnleggende radiografi) 10 stp
 • RADPRA1 (Billeddiagnostisk praksis) 10 stp
 • √ RADME Legemiddelregning) 1 stp
  • Vanja Hårsaker (redaktør)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
 • RAD 1410 (Kliniske og medisinske fag) 9 stp
  • Ingrid Jannicka Åmdal (redaktør)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
 • RADPRA 2 (Klinisk praksis) 10 stp
 • RAD (diverse emner) 20 stp
 • Radiografihåndboka
  • Linda Hammerstrøm (redaktør)
  • Tone Strømme Johannesen (redaktør)
  • Gabi Høium Hurlen  (medieredaktør)
 • RAD2000/1200/
  • Gabi Høium Hurlen (prosjektleder, mefieredaktør)
  • Strålevern 
   • Anita Reitan (redaktør)
  • Strålebiologi workshop
   • Berit Bø (redaktør)
   • Anne Gullhaug (redaktør)
   • Eric Sundquist (redaktør)
 • RAD 2100 (diverse emner) 10 stp
  •  Gabi Høium Hurlen (hovedredaktør)
  • Stråleterapi (1/4)
   • Kine Berget
  • Angiografi (1/4)
   • Borgny Ween
  • √ Nukleærmedisin 1/4
   • Vanja Hårsaker (redaktør)
  • √ Mammografi 1/4
   • Gunvor Gipling Wåde
   • Solveig Hofvind
 • √ Studieveiledning: Skrive bacheloroppgave
  • Inngår i studenthåndboka/”Startpakka” med Grethe Moen Johansen som redaktør
   • Safora Johansen (emneredaktør)
   • Lene Berge Holm (emneredaktør)
 • √ RATOB
  • Kari Gerhardsen Vikestad (redaktør)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
 • Masteremne, CT
  • Kari Gerhardsen Vikestad (redaktør)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)
 • √ ViS – Videreutdanning i stråleterapi
  • Berit Bø (redaktør)
  • Anna Gullhaug (redaktør)
  • Gabi Høium Hurlen (medieredaktør)