Master, CT

Dette kurset er for deg som studerer på Fakultet for helsefag (HF) ved HiOA og går på Master i Biomedisin, eller bare skal ta dette CT-emnet på 30 studiepoeng separat. Kurset gir et solid grunnlag for å kunne arbeide på CT. Du vil lære om strålevern, CT-teknologi, kontrastmidler, arbeidsstasjon, kvalitetskontroll, doseberegninger og optimalisering.

Det er et arbeidskrevende emne og det forventes at du legger ned mye arbeid i kurset.