RATOB

 

Videreutdanning for radiografer i tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (45 studiepoeng) bygger på bachelorutdanning i radiografi og er et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Oslo og Akershus, og Høgskolen i Gjøvik. Videreutdanningen er utviklet i samarbeid med radiografer, radiologer og ledere ved flere av landets helseforetak.

Dette er en fersk videreutdanning med kun ett kull. Kurset er nå til videreutvikling /revisjon, før ny publisering i Bokskapet.hioa.no

OPPTAKSKRAV                                                           

Målgruppen for studiet er autoriserte radiografer med spesiell interesse for beskrivende radiografi.

Studiets opptakskrav er utdanning på bachelornivå eller tilsvarende 3-årig høgskole eller universitetsutdanning innen radiografi. Det stilles krav om 2 års relevant yrkeserfaring.

Studenten må ha et ansettelsesforhold i en bildediagnostisk avdeling i et helseforetak/privat klinikk. Arbeidsgiver må bidra med en dedikert mentor (radiolog) til veiledning av studenten gjennom hele studiet, samt tilrettelegge for at studenten praktisk kan gjennomføre studiet. Dette avtalefestes i en kontrakt. Det forventes at avdelingen frigjør 30% av arbeidsuken til praksis i løpet av utdanningen.