Anatomi og fysiologi

Ved Radiografiutdanningen ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved HiOA har Kari Gerhardsen Vikestad stått i spissen for å utvikle god bruk av et digitalt læreverk i anatomi og fysiologi.


Kari Gerhardsen Vikestad

Vikestad er selv redaktør og arbeidet sammen med flere om å utvikle og publisere dette på den nasjonale portalen MOOC.no og på Open edX-plattformen i Bokskapet høsten 2016.

Studentresultatet høsten 2017 er oppløftende. Fra en strykprosent på 1 av 3 i 2015 gikk dette ned til 1 av 15 (7%) i 2016 og 1 av 61, dvs. kun en kandidat i 2017. Antall A-er og B-er har gått markert opp. Karakterfordelingen vises nedenfor.

Arbeidet videreføres av Vikestad i  2018 med bl.a. dybdeanalyse av resultater, modelltenkning og metodikk. Det inngår i kvalifiseringsarbeid til førstestilling.